Huisregels

 • De bezoekers van Game Plaza, dienen ongeacht of zij aan het spel deelnemen of niet, de voorschriften van dit huisregelement na te leven;
 • Minimumleeftijd voor zelfstandige toegang is gesteld op 12 jaar. Kinderen jonger dan 12 jaar enkel onder begeleiding van een volwassene;
 • ID verplicht;
 • Game Plaza ontzegt de toegang tot het center aan personen die naar oordelen inbreuk hebben gepleegd op naleving van de huisregels of reeds eerder een entreeverbod opgelegd hebben gekregen;
 • De bezoekers zijn gehouden de aanwijzingen op te volgen die door de medewerkers worden gegeven;
 • Bij de inrichting van Game Plaza en de daarbij horende ruimten, worden er maatregelen getroffen teneinde de veiligheid van bezoekers en personeel te bevorderen;
 • Wij willen iedereen attenderen dat er cameratoezicht is en dat de camerabeelden worden opgenomen;
 • Verbod en controle op wapens, drugs en alcohol;
 • Eigen meegebrachte etens- en drinkwaren zijn niet toegestaan;
 • Gezicht bedekkende kleding of accessoires en hoofddeksels zijn niet toegestaan;
 • Het is niet toegestaan om media opnamen te maken van andere gasten;
 • Geen geluidsoverlast of andere vormen van hinder voor andere gasten;
 • Het is niet toegestaan om de apparaten te openen, modificeren of te verplaatsen. Vraag medewerkers om assistentie ingeval van storingen;
 • Ticketprijzen worden niet gereserveerd en geruild;
 • Manco ticketprijzen kunnen tot 3 dagen na uitgifte worden geretourneerd aan de balie;
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot: info[at]gameplaza.nl;
 • De medewerker is bevoegd om een controle te laten uitvoeren op poging tot fraude;
 • In elke automaat zijn meerdere technische meters geïnstalleerd. Game Plaza kan hierdoor altijd de correcte gegevens achterhalen;
 • Game Plaza is niet aansprakelijk voor diefstal en/of verlies van privé bezittingen;
 • Bij het verlaten van de vestiging: veroorzaak geen overlast. Denk aan onze buren.